Shahid Raja

  • UP Board 10th Class 2021 (For Hindi Medium Students)
  • About UP Board Crash Course
  • 2021-03-25 14:56:17

Dileep vishwakarma

  • 2021-03-25T09:18:08.000000Z

acid react with base to form salt and water I,e neutralisation. salt is a neutral product in nature.

Veenita Saini

  • 2021-03-25 15:55:43

jb aml or khar ki reaction krai jati h to lbd tatha jl prapt hote h yhi abhikriya udasinikaran abhikriya h

Manish Manpur

  • 2021-03-25 14:00:12

Hcl+NaoH _ Nacl+H2o aml ki kshar se reaction udasinikard reaction kahalati hai isme utpad me lavad+jal banta hai

Recent Doubts

Close [x]